Актуално

На фокус

ДНСК внезапно установи, че на плаж "Смокиня" все пак се строи

 ДНСК внезапно установи, че на плаж

01.07.2021

Втори фронт

1127


Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол Влади Калинов е подал сигнал до Върховна административна прокуратура заради издадени от главния архитект на Созопол 5 разрешителни за поставяне на преместваеми обекти на плаж "Смокините -север". Това съобщиха от дирекцията днес.


В сигнала е посочено, че за одобрените инвестиционни проекти е предвидено "сглобяемо строителство". Според издадените разрешителни обаче на плажа могат да се извършват "строително-монтажни работи", каквито не са предвидени при сглобяемите обекти.


От ДНСК съобщават също, че заложените в проектите габарити на посочените в сигнала съоръжения и начина на тяхното изработване категорично показват, че обектите са проектирани като "монтажен строеж", а не като преместваем обект по смисъла на Закона за устройство на територията.

В сигнала на началника на ДНСК до Върховната административна прокуратура е посочено също, че издадените от главния архитект на Созопол разрешения за поставяне на обекти "легитимират извършването на строителство на територията на плаж "Смокините - север", като създават

Правна привидност, че ще се изпълняват преместваеми обекти

От районната дирекция на строителния контрол в Бургас са изпратили покана за съставяне на актове на гл. архитект на Созопол по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Те са за незаконосъобразно издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти на територията на плажа.

В средата на април т.г. "Дневник публикува снимки и видеа", които показаха, че тежки багери и булдозери буквално са изорали плажа, като напълно са променили релефа му. С цел площта за търговски цели да бъде увеличена върху него е разстлан пясък, изкопан от морето по цялата брегова ивица. Терен с размери между 600 и 800 кв.м между тях бе заравнен от булдозерите, които бяха отнели част от дюните, а други бяха сериозно подкопани. На границата на разчистения терен бяха поставени колчета, които според представителя на концесионерите на плажа Иван Алексиев, трябваше да бъдат

"Ориентир за евентуални инвеститори"

Пред "Дневник" тогава Алексиев обясни също, че според съществуващата схема за разполагане на преместваеми обекти на плажната ивица, в разчистения правоъгълен терен сред дюните до момента имало четири малки плажни заведения. След зимата те били в много лошо състояние и по тази причина се договорил със собствениците им да ги премахнат, за да бъдат изградени наново в по-добър вид. Формата и размерът на разчистения терен обаче по-скоро потвъриха неофициалната информация, че на мястото ще бъде построен

Клуб за 2500 човека от известна верига нощни заведения

Въпреки снимките и видеоматериалите от плажа, направени на 12 април, когато там все още работеше тежка строителна техника, само ден по-късно от РИОСВ - Бургас, обявиха, че пясъчните дюни на плажа "Смокиня - север" не били засегнати.

В началото на юни в изкопи на плажната ивица бяха поставени бетонни елементи, явно подготвени като

"Стъпки" за обект със сериозни размери

Тогава обаче от ДНСК изненадващо обясниха, че бетонните елементи на плаж "Смокиня", за да се изградят върху тях заведения, не са поставени в нарушение на закона, "защото не се приемат като строеж". При положение че бетонът не е излят, а конструкциите са донесени цели, те се считали за преместваем обект по смисъла на закона, беше обяснено в становището. Със същия текст от дирекцията за строителен контрол информираха, че според проверка, предизвикана от медийни публикации, на плаж "Смокиня-север" са били подготвени за монтаж шест преместваеми обекта - три заведения, склад, шатра за водни атракции и тоалетна с душ. За изграждането им имало разрешения от главния архитект на община Созопол.

Със съобщението си, разпространено днес, от дирекцията ревизират напълно становището си от началото на юни, като все пак признават, че на плажа е подготвяно

Строителство, а не поставяне на сглобяеми обекти

Междувременно вчера от Антокорупционният фонд (АКФ) бе изпратен сигнал до министъра на регионалното развитие и благоустройството за нерегламентираното строителство на плаж "Смокиня". В него бе поискано министърът да се произнесе дали новостроящите се обекти на плажа представляват "преместваем обект" или "строеж" и дали нарушават законовите норми. По закон министърът на регионалното развитие извършва методическо ръководство и упражнява контрол върху цялостната дейност по устройство на територията и координира дейността на органите по контрол на строителството.От Антикорупционния фонд информираха също, че при разглеждане на случая трябва да се отчита и видът на територията, на която се поставя "преместваемия обект" - в случая морски плаж. "Законът за устройство на черноморското крайбрежие си поставя за основна цел опазване на естествения ландшафт на Черноморското крайбрежие, както и съдържа

Императивна забрана за извършване на строителни дейности

на територията на морския плаж, пишеше още в сигнала до регионалния министър. Поради това е недопустимо закрепването на преместваеми обекти върху морския плаж чрез сглобяеми стоманобетонни фундаменти."

Експертите на фонда обавиха и становище, според което обектът, който предстои да бъде "сглбен" на морски плаж "Смокиня", не отговаря на нито един от изрично изброените видове преместваеми обекти в Наредбата на община Созопол за преместваемите обекти[1], поради което изграждането му е недопустимо, дори и като "преместваем обект".

В разпространената днес информация от ДНСК не се уточнява дали тя е основана на проверка, предизвикана от сигнала на Антикорупционния фонд. Изразеното официално становище на дирекцията обаче се покрива напълно с отразеното в сигнала на Антикорупционния фонд.

   Източник: ДНЕВНИК

Свързани статии