Актуално

На фокус

Чужди инвеститори изтеглят капитали от страната

Чужди инвеститори изтеглят капитали от страната

22.05.2021

Втори фронт

795


Чуждестранни инвеститори изтеглят капитали от страната ни, показва статистиката на БНБ за първото тримесечие на 2021 г.

За периода януари – март преките чужди инвестиции са с отрицателен знак - минус 27.8 млн. евро. Негативният показател се дължи на изтеглен дялов капитал в размер на 142 млн. евро от чуждестранните собственици в български фирми, както и на върнати заеми към компаниите майки в размер на 384 млн. евро.

Единствено по линия на реинвестиране на печалбата има вливане на чуждестранни финансови средства в българската икономика - за периода януари-март фирмите с чуждестранни собственици са инвестирали 490 млн. евро от реализираната печалба.

Данните на БНБ за преките чуждестранни инвестиции за първото тримесечие на 2021 г. не са окончателни, те се коригират в течение на годината и обикновено се оказват по-високи впоследствие. Така например БНБ съобщи през февруари т.г., че за цялата 2020 г. притокът на преки чужди инвестиции в страната ни е в размер на 561 млн. евро., което е 50% спад в сравнение с предпандемичната 2019 г. В последните си дни правителството на Бойко Борисов обаче се похвали с двойно по-високи привлечени чужди инвестиции през миналата година - 4.2 млрд. лв., което било рекорд за последните 10 години.

Липсва информация на сайта на БНБ дали е коригирала данните си за преките инвестиции за 2020 г. Ако това е така, вероятно големият ръст се дължи на придобиването на БТК от лондонския фонд United Group в средата на миналата година. Цената не бе обявена, но по неофициални данни тя е 1.3 млрд. евро.

Въпреки, че данните за отлив на преките чужди инвестиции през първото тримесечие да не са окончателни, тенденцията на спад е явна. За сравнение, през първото тримесечие на миналата година, когато ковид-пандемията все още не бе поразила страната и икономиката ни, преките чужди инвестиции са били на стойност 112.2 млн. евро, дължащи се на приток на дялов капитал и реинвестирана печалба.

Нетният поток от инвестиции на чужденци в недвижими имоти у нас също е отрицателен (- 0.5 млн. евро), което означава, че те преоблаващо разпродават своите недвижимости, отколкото да купуват нови.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари–март 2021 г. са от Нидерландия (187.3 млн. евро) и Франция (144.4 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци са към Обединеното Кралство (240.1 млн. евро) и Русия (147.9 млн. евро).

  Източник: СЕГА

Свързани статии