Актуално

На фокус

Чешки сенатор и АКФ: Прокуратурата неглижира съмненията за сериозни злоупотреби при продажбата на ТЕЦ "Варна"

Чешки сенатор и АКФ: Прокуратурата неглижира съмненията за сериозни злоупотреби при продажбата на ТЕЦ

01.04.2021

Втори Фронт

1603


Сенаторът от Чешкият парламент Лукаш Вагенкнехт и Антикорупционният фонд (АКФ) внесоха в четвъртък жалба срещу отказа на Софийска градска прокуратура (СГП) да разследва съмнителната продажбата на "ТЕЦ Варна" ЕАД на фирма, контролирана от почетния председател на ДПС Ахмед Доган. В постановлението си, станало публично в края на 2020 г., прокуратурата заявява, че няма "данни за неправомерни действия/бездействия от страна на длъжностни лица в хода на изпълнение на служебните им задължения. Напротив, задълженията им са изпълнени добросъвестно и стриктно, съобразно нормативните изисквания."

"В сигнала ни се посочват конкретни факти, които изискват проверка за съзнателно сключване на неизгодна сделка, нанесла значителни вреди за стопанството и фиска на българската държава. Нужно е да се провери дали не е избегнато плащането на сериозни данъчни задължения и дали не е осъществено изпиране на пари. Постановлението на прокуратурата разкрива, че не са извършени никакви процесуално-следствени действия и не са събирани никакви доказателства, които да оборват съмненията за евентуални нарушения. Прокуратурата базира изводите си единствено на становищата на самото "ТЕЦ Варна" АД и на институциите, които е трябвало да осъществяват контрол върху него", заявяват от АКФ в жалбата си.

Сигналът на АКФ и инж. Вагенкнехт от ноември 2019 г. алармира за съмнителни обстоятелства около продадената в края на 2017 г. "ТЕЦ Варна" ЕАД. Тогава държавната чешка компания ЧЕЗ продава централата на малката фирма "Сигда" ООД, собственост на децата на Данаил Папазов (министър в правителството на Орешарски) без никакъв предишен опит в енергетиката.

Компанията ЧЕЗ, инвестирала в централата най-малко 306 милиона евро, я продава на загуба - за 48 милиона евро, с 20 млн. евро кешови наличности и прилежащо пристанище със стратегическо значение - "Пристанище ТЕЦ Езерово". Официалната причина за подозрително ниската продажна цена е лошото техническо състояние на централата и невъзможността ѝ да работи и носи печалба при спазване на екологичните норми.

Четири дни след сделката от 20.12.2017 г. новият собственик "Сигда" ООД преоценява активите на централата на 275 млн. лв. В резултат, на 31.12.2017 г. ТЕЦ-ът излиза на печалба от 60 млн. лв., като от тях 30 млн. лв. се разпределят като дивидент за сметка на кешовите наличности, получени от ЧЕЗ. По-малко от година и половина след продажбата, само недвижимите имоти, собственост на "ТЕЦ Варна", включително парцелите на пристанището са оценени от независим оценител на стойност 32 млн. евро, като апортна вноска в новосъздадено дъщерно дружество на "ТЕЦ Варна" ЕАД – "Пристанище ТЕЦ Езерово" ЕАД.

Три месеца след продажбата, ТЕЦ "Варна" като с магия решава екологичните проблеми, които стоят в основата на спирането и продажбата ѝ. По твърденията на ръководството ѝ тя вече притежава едни от най-добрите екологични показатели сред електроцентралите в България. Светкавично след смяната на собствеността, е започната и пристанищна дейност, като през август 2018 г. "Пристанище ТЕЦ Езерово" е лицензирано и функциониращо пристанище.

Месеци след продажбата, свързаната с бившия транспортен министър и дългогодишен шеф на Пристанище "Варна" Данаил Папазов фирма "Сигда" ООД, е придобита от почетния председател на ДПС Ахмед Доган. На 07.08.2018 г. Ахмед Доган придобива 70 % от капитала на "Сигда" ООД срещу неизвестна цена. Малко след това топлоцентралата започва да получава милиони лева от българската държава, за да служи като "студен резерв" на българската енергетика. Само за 2018 г. ТЕЦ-ът получава най-малко 28 млн. лева без да работи. Плащанията за "студен резерв" към "ТЕЦ Варна" и свързаните с Христо Ковачки ТЕЦ "Бобов дол", "Брикел" и "Топлофикация Русе" са спрени по лично нареждане на премиера Борисов през 2020 г. в разгара на протестите срещу правителството и главния прокурор, негодуващи срещу задкулисието ГЕРБ-ДПС.

По-малко от половин година по-късно плащанията за студен резерв към ТЕЦ-вете на Доган и Ковачки са възобновени под ново име: разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности.

Въпреки че още от 2018 г. получава милиони от Българската държава за да осигурява енергийната сигурност на страната, няма никакви данни, че ТЕЦ-ът реално работи – видеоматериалите на АКФ и на Чешката обществена телевизия показват призрачна реалност.

В края на януари 2021 г. Върховната прокуратура на Чешката република започна разследване на обстоятелствата около сделката, в което се проверяват данните за възможни загуби в размер на 323 милиона евро, които държавната ЧЕЗ е претърпяла.

За разлика от чешките си колеги, българската прокуратура отказва да започне разследване. Въпреки фактите, изложени в сигнала на АКФ и сенатор Вагенкнехт, според тях няма дори и съмнения за извършени престъпления.

Прокуратурата прави изводите си единствено на отговорите на запитванията, които отправя към самото "ТЕЦ Варна" ЕАД, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Електроенергиен системен оператор (ЕСО). По подобен начин прокуратурата заключава, че няма данни за пране на пари, тъй като Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) не е установила данни за трансфери между свързани лица при придобиване на "ТЕЦ Варна" ЕАД.

ДАНС обаче изобщо не е извършила проверка на следващите сделки няколко месеца по-късно, при които г-н Ахмед Доган придобива 70 % от "СИГДА" ООД, при положение, че участващите в тези сделки лица безспорно са свързани лица помежду си.

Няма проверка и на публични изявления на Данаил Папазов от края на юни 2019 г., 70% от дяловете на "СИГДА" OOД са продадени на Ахмед Доган за 1.4 – 1.5 млн. лв.1 Не става ясно защо 70 % от фирма, с активи за над 275 милиона, е продадена за 1. 5 милиона? Не е ясно и декларирал ли е г-н Ахмед Доган доходи и имуществото, които му позволяват да придобие мажоритарния дял от "Сигда" ООД, какъв е произходът на средствата, с които е осъществено придобиването на дяловете, както и дали са платени всички дължими данъци?

Освен събраните мнения на институции, Прокуратурата не е извършила никакви процесуално-следствени действия и не е събрала никакви доказателства, които да оборват съмненията за евентуални нарушения.

"Практическото неглижиране на данните от сигнала свидетелства за нежеланието и/или неспособността на българската Прокуратура да разследва случаи на съмнение за сериозни злоупотреби, свързани с евентуално укриване на данъци и пране на пари, при това с участие на видни политически личности като д-р Ахмед Доган, Данаил Папазов и техни близки родственици, както и притежаваните от тези лица компании." се казва в жалбата на сенатор Вагенкнехт и АКФ.

Отказът на прокуратурата да разследва обстоятелствата около продажбата на ТЕЦ Варна са поредния пример за отсъстващата институционална реакция по случая в България. Още през юни 2019 г. АКФ сигнализира Национална агенция по приходите относно съмненията за укриване на данъци при извършването на сделката, както и Министъра на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране и ДАНС поради данните за значителни неизправности на ТЕЦ Варна и наличието на заплаха за енергийната сигурност на страната. Всички институции констатираха, че при продажбата и експлоатацията на ТЕЦ Варна няма никакви проблеми. Министърът не енергетиката отказа да отговори на сигналите и въпросите на АКФ.

Настояваме пред Апелативна прокуратура София да бъдат назначени съответните експертизи, както и да бъдат извършени съответните проверки на доходите и данъците на участващите в сделките физически и юридически лица.

Продължаваме да настояваме и за отговор на въпросите:

Предвид почти мигновеното стартиране на TEЦ Вaрнa и отчитането на печалби от "TEЦ Вaрнa" EAД, налице ли е съзнателно намаляване стойността на Варненската електроцентрала от страна на топ мениджмънта на ЧЕЗ Груп в сътрудничество с български политици, или налице ли е укриване на действително платената цена, като по този начин са били увредени интересите на Чешката република като мажоритарен собственик на ЧЕЗ Груп?

Със същите действия били ли са увредени и интересите на българската държава, ако с тези действия е избегнато плащане на различни данъци (данък печалба, например) или е било постигнато укриване на доходи и съответно е било избегнато заплащане на данък върху доходите?

Какво е техническото състояние и експлоатационната годност на "ТЕЦ Варна" към датата на продажбата и към настоящия момент и в състояние ли е централата да осигурява енергийната сигурност на страната?

   Източник: mediapool.bg

Свързани статии

Левицата