Актуално

На фокус

"Българско лято": Ще направим всичко възможно да участваме в предстоящите избори

12.09.2021

Втори Фронт

546


Уважаеми членове и симпатизанти на "ГП Българско лято".


Искаме да ви уведомим, че въпреки трудностите и спънките, пред които непрекъснато сме изправяни, ще направим всичко възможно партия 
"ГП Българско лято" да участва на предстоящите избори за 47-мо Народно събрание.


Направеният анализ на съществуващата в страната политическа обстановка, на пречките  и противозаконните действия, които непрекъснато се налагат до момента на нашата партия за нормалното ѝ функциониране и участие в избори констатира следното:


Въпреки, че партия "ГП Българско лято" е регистрирана като политически субект, съгласно действащото в Република България законодателство и в съответствие с европейското законодателство, не ни се разрешава да открием и разполагаме със собствена банкова сметка в Република България, чрез която да провеждаме нормално и законно нашата политическа дейност, както и да набираме разрешени от закона финансови средства и извършваме разплащания. 


Уверяваме ви, че във връзка с това от партията са предприети необходимите законни действия пред българските институции за отстраняване на всички пречки пред партията от такъв характер.


Водени от убеждението в правотата на нашите намерения и действия до момента, да превърнем Република България в правова и просперираща икономическа държава, която е пълноправен член на Европейския съюз, партия "ГП Българско лято" при необходимост ще се обърне за съдействие и към всички институции на ЕС.


Благодарим на всички наши членове и симпатизанти, които въпреки прилаганата към  партията политическа и финансова репресия от страна на заинтересовани сили в държавата против промяната, остават верни на идеите, целите и задачите на "ГП Българско лято". Ще продължим задено с вас да укрепваме нашите структури в страната и чужбина, да отстояваме нашите позиции и изразяваме политически и икономически становища, за да имаме готовност  и участваме в следващите избори, когато сме убедени, че срещу партията ще отпаднат всички незаконни действия и ограничения от финансово естество.

Свързани статии