Актуално

На фокус

България въвежда еврото от 2024 г. и без преходен период

България въвежда еврото от 2024 г. и без преходен период

30.06.2021

Втори фронт

3385


България потвъри първоначалната си цел за въвеждане на еврото от началото на 2024 г., като сега стана ясно, че се планира процесът да премине без преходен период, а датата на приемане на еврото да съвпада с въвеждането му като официална разплащателна единица.

Това става ясно от резюмето на Националния план за въвеждане на еврото в България, който бе приет на заседание на Координационният съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната, който е със съпредседатели управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев и министърът на финансите Асен Василев, съобщиха от Министерство на финансите (МФ). Документът е изключително важен, защото в него са описани принципите, институционалната и правно-нормативната рамка за приемане на еврото, както и основните дейности за успешното въвеждане на единната валута.

Индикативна дата за членство във валутния съюз се запазва на 1 януари 2024 г.

Превалутирането ще се извършва чрез прилагането на неотменимо фиксирания валутен курс между еврото и лева. А след въвеждане на еврото в рамките на месец левът и еврото ще бъдат едновременно законно платежно средство.

„Националният план за въвеждане на еврото в България е стратегическият документ, въз основа на който ще се реализира оперативната работа за замяна на лева с еврото.  Планът е разработен от Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната и при изготвянето му са следвани добрите практики от държавите-членки на еврозоната“, пише в прессъобщението от МФ.

Проектът на Националния план ще бъде публикуван за обществено обсъждане преди внасянето му за разглеждане от Министерския съвет. 

Документът разглежда всички важни оперативни дейности и мерки, които участниците в подготовката за въвеждането на еврото – частният, публичният сектор и гражданите – следва да извършват като част от процеса по въвеждането на единната валута.

В него са ефинирани са правилата за преизчисляване на цените и други стойности, обяснени са процедурите за замяна на пари в брой и за конвертиране на левови депозити и заеми с фиксирани и променливи лихвени проценти. Посочени са процедурите за снабдяване и разпространение на евробанкноти и монети, описани са необходимите законодателни промени. Този документ включва и основните принципи и етапи на информационната кампания, насочена към повишаване информираността на българските граждани за начина на замяна на лева с евро, визуалните и защитни характеристики на евробанкнотите и монетите, мерките за защита на потребителите и други важни въпроси, свързани с въвеждането на еврото.

Конкретните задачи, които трябва да се извършат в процеса на подготовка за членство в еврозоната, с конкретните срокове и отговорни за изпълнението институции ще бъдат детайлно разписани впоследствие в План за действие към Националния план за въвеждане на еврото в Република България, уточняват от финансовото министерсрво.   

   Източник: Investor.bg

Свързани статии