Актуално

На фокус

България отхвърли препоръките за пола, съжителствата и Истанбулската конвенция

 България отхвърли препоръките за пола, съжителствата и Истанбулската конвенция

23.03.2021

Втори Фронт

1040


Натискът върху страната ни продължава

Българското правителство отхвърли препоръките на страните членки на Съвета за правата на човека към ООН насочени към ратифицирането на Истанбулската конвенция, узаконяването на фактическото съжителство и приемането на пол и полова идентичност, различни от биологичните, отправени към страната ни в доклад в края на миналата година.

В отговора на страната ни се посочва, че съгласно Решение на Конституционния съд от 13/27.07.2018 г. България не е в състояние да ратифицира Истанбулската конвенция, като това не подкопава ангажимента на държавата за борба с всички форми на насилие, включително домашното насилие.

Относно препоръките за узаконяване на гражданските и еднополови съюзи правителството посочва, че “съгласно чл. 46, параграф 1 от Конституцията на Република България само гражданският брак се счита за законен. България няма непосредствени планове за въвеждане на ново законодателство относно гражданските партньорства.”

В отговора на страната ни се посочва, че “Във всички разпоредби и във връзка с всички препоръки, където се използват термините „пол” и / или „полова идентичност”, България разглежда терминологията в светлината на бинарния модел на половете, заложен в Конституцията на Република България, където физическите атрибути са неделимо свързани със социалните конструкции.”

До няколко месеца Съдът на ЕС предстои да вземе решение дали и в каква степен Съветът може да реши присъединяването на страните членки на ЕС към Истанбулската конвенция, дори когато не всички са съгласни.

На публично изслушване пред Съда на ЕС по повод същото дело, през октомрви м.г. представителят на Съвета казва, че нито една държава не е информирала Съвета за категоричната си невъзможност да ратифицира конвенцията и бъде направено, то те ще трябва да спрат участието.*

Ако Европейският съюз ратифицира Истанбулската конвенция България ще трябва да въведе и да работи с определението за пол, като социална конструкция, и полова идентичност, различна от биологичната в сферите на: даване на убежище, задържане и съдебно сътрудничество, като ще бъде подложена на строг контрол по отношение на нейното прилагане.

В тази връзка се възобновява събирането на подписи на искането управляващите да заявят ясно позицията си и оттеглят подписа на страната ни от Истанбулската конвенция в петицията на: https://civilactionbg.com/поискай-българия-да-оттегли-подписа-с/

  Източник: sva.bg

Свързани статии