Актуално

На фокус

Автентичен античен театър сред руините на Сердика или как са възникнали света, боговете и думите според Хезиод и древните гърци!

Автентичен античен театър сред руините на Сердика или как са възникнали света, боговете и думите според Хезиод и древните гърци!

22.11.2022

Втори фронт

87


ПОКАНА: за автентичен античен театър сред руините на Сердика или как са възникнали света, боговете и думите според Хезиод и древните гърци!
23.ноември (сряда) 19:30ч. под куполите на Ларгото
„Теогония” по Хезиод
Античният театър „Огнян Радев” е трупа, която носи името на емблематичния преподавател по старогръцки език, гръко-римска култура и античен театър в Националната гимназия за древни езици и култури, НБУ и НАТФИЗ. Това е единственият творчески колектив, който продължава традицията за автентичен елински и римски театър, който да пресъздава не само сюжетите и образите, но и духа, динамиката и характера на най-ранния етап на развитие на театралното изкуство в Елада, когато напевните стихотворни химни и поеми са започнали да се изпълняват не само по време на празниците на Дионис, а и в театъра до Акропола. 
В настоящия спектакъл, който се базира на известния текст на Хезиод „Теогония”, зрителят е потопен в момента на разкъсване на Хаоса и раждането на света, след това на първото поколение божества, стихии и сили. Преминава се през няколко етапа на борба, творене и разрушаване, докато не се установи класическия Олимпийски пантеон. Всичко това е представено в характерната за древните текстове хекзаметрова стъпка, учениците-актьори, облечени в автентични елински хитони и пеплоси и разположени на древното ниво сред античните зидове на Сердика.
След спектакъла ще може да се задават въпроси в дискусионен и свободен формат.
Местата са ограничени. За да запазите своето, моля пишете на страницата на събитието или на Античен театър „Огнян Радев” във ФЕЙСБУК

След няколкогодишно прекъсване трупата е възстановена от творческия екип и ученици от НГДЕК. В основата са:
Режисьор и драматург: Боян Крачолов
Актьорска подготовка: Биляна Георгиева, Галя Костадинова, Ина Добрева
Осветление: Владислав Василев
Фотографи: Виолета Апостолова и Димитър Крумов
Оператор: Тодор Радев
Костюми: Катя Петрова
Литература и език: Яна Колева
Юридически консултант: Гергана Запрянова
Контекстуализация, организация и идея: Радослав Илиев

Свързани статии