Актуално

На фокус

Адвокат Петър Николов със съвет за теглилите кредит: Внимавайте и си търсете правата!

Адвокат Петър Николов със съвет за теглилите кредит: Внимавайте и си търсете правата!

09.01.2021

Втори Фронт

3504


Адв. Петър Николов:

Прави ми впечатление, че много банки продават вземанията си по кредити, които се обслужват и всеки месец по тях има плащане на вноска. 

Имало е предишен период на неплащане, довел до "проблемност" на кредита поради просрочие на вноски, след което с длъжниците са сключени допълнителни споразумения и плащанията са подновени по нов погасителен план. 

Междувременно обаче банката, без да уведоми длъжника, прехвърля вземането на колекторска фирма. Длъжникът не знае и продължава да плаща както е уговорено по сметка на банката. 

В един момент звъни Колектора или ви праща писмо, в което елегантно не е отбелязана точната сума по задължението, но по телефона учтиво ви уточнява, че си иска цялата сума кредита, с вноските, които вече сте платили. 

Оказва се, че банката е продала целия кредит, както е по договор, и никъде не е отчетено, че сте погасили част от вземането. 

Тогава имате две възможности: Плащате дълга си втори път с лихвите, разноските, таксите на ЧСИ и други съпътстващи събирането на едно вземане "екстри" или си търсите правата по съдебен път, че не дължите исканата от вас сума. Законодателят и съдът изискват не само цесията(продажбата на вземането) да е редовна, за да е валидна, но и кредитора да докаже, че имате към него дълг, който следва да докаже не само с договора за цесия, а да представи и договора за самия кредит, да поиска назначаването на съдебно-счетоводна експертиза и т.н. 

В този ред на мисли имате възможност да докажете и липсата на задължение поради погасяването му по давност. 

Колекторите ви изпращат писма, с които ви канят да платите, в противен случай отивате на съд. 

Това ви дава основание сами да предявите отрицателен установителен иск, че не дължите паричната сума. Основанието може да бъде липсата на договор между вас и кредитора или настъпила погасителна давност.

Свързани статии