Актуално

На фокус

60% от българчетата, родени през 2021 г., са извънбрачни

60% от българчетата, родени през 2021 г., са извънбрачни

25.11.2022

Втори фронт

93


По данните от 2021 г. вече 60% от ражданията в страната за годината са били от жени, които са нямали брак. В същото време дългосрочна тенденция е възрастта на първото раждане да се отмества във все по-голяма възрастова група. Само допреди няколко години тази възраст беше 27, но вече е 29 години. Това съобщи доц. д-р Елица Димитрова от Института за изследване на населението и човека при БАН на дискусия "Влияние на броя и структурата на населението на България върху обществените, социалните и икономическите процеси в страната".

Обсъждането е в рамките на семинар на тема "Преброяване 2021 - Резултати. Етно-демографски характеристики на населението – етническа принадлежност, вероизповедание, майчин език, религиозност" в к.к. "Боровец", организиран от Националния статистически институт.


Очертаващата се тенденция на намаление на раждаемостта, интензивните процеси на отлагане на ражданията към по-късни възрасти, промяната в динамиката на първите, вторите раждания, променящите се семейни модели показват, че са налице дълбинни промени в демографския режим на страната, което данните от последното преброяване отразяват, каза още доц. Димитрова.

  Източник: 24 чсаса

Свързани статии