Актуално

На фокус

12 тенденции, които ще видим през 2021 година

12 тенденции, които ще видим през 2021 година

03.01.2021

Юлиян Попов

2339


Ковид не само ни затвори за известно време, но и катализира процеси, които бяха назряли, но не се разгръщаха, заради инерция и неспособността ни за промяна. Ковид осигури кризата, която ни трябваше, за да извършим тези промени. Ето 12 от тях, които очаквам да видим през 2021 година. Това са по-скоро 12 видими придвижвания напред, отколкото десет завършени процеса, но също така са и тенденции, които отдавна са частично видими и за чиято реализация разполагаме с всички необходими технологии. През тази година  очаквам тези промени да станат не само ясно видими, но също така неизбежни и необратими. Те ще обхванат най-вече сектора на услугите, но ще де засегнат също и производството и селското стопанство.
1. Ковид сложи край на ненужното бизнес пътуване. Бизнес пътуванията няма да се върнат в предишния си вид. Вероятно ще се свият наполовина, може и повече.
2. Офисът какъвто го знаем до голяма степен ще изчезне и ще бъде заменен с различни форми на локални споделени работни пространства и нов домашен дизайн.
3. Работното време от 9.00 до 17.00 също до голяма степен ще изчезне. Дори и традиционни чиновници все по-често ще ходят на работа по 2-3 дни в седмицата, често за по няколко часа, а през останалото време ще работят виртуално.
4. Край на урбанизацията. Това е мегатенденция, която постепенно ще промени разбирането ни за град, транспортна и енергийна инфраструктура. Един от най-сложните за овладяване процеси, масовата урбанизация, ще се забави, може да спре, дори и да се обръща.
5. Появата на виртуалния град. Голяма част от онова, което очакваме от града - забавления, социален живот, образование, здравеопазване ще стане виртуално и ще се превърне във виртуална градска среда.
6. Завръщане на съседството. Все по-малко ще се местим на нови места заради работата. Вместо това ще се местим там, където ни харесва да живеем и където ще можем да подържаме съседски отношения, независими от типа работа, която вършим.
7. Промяна на дома. Дизайнът на дома ще се промени, за да позволи по-добро съчетание на почивка, социален живот и работа, както и на доставки на онлайн пазаруването.
8. Хибридно образование. Образованието в голяма степен ще се виртуализира. Не, няма да си осигурявам всичкото знание онлайн, но виртуалните образователни платформи, в комбинация с новите съседски общности ще създадат нов тип висококачествено средно и висше образование, достъпно за всички.
9. Хибридно здравеопазване. Подобно на образованието, медицината и здравното обслужване също ще ползват широко виртуални и онлайн платформи. Качествената медицина ще стане много по-достъпна и ще спомогне значително за настъпването на постурбанистичната ера.
10. Възход на сензорите. Всичко това ще бъде широко подкрепено от възхода на сензорите, най-вече оптични, които правят възможни автономните превозни средства, идентификацията на образи, онлайн пазаруването, наблюдението на качеството на въздуха, телемедицината и множество други процеси на новото време.
11. Доставките и логистиката ще продължат своя възход. Те ще се роботизират и автоматизират все повече и повече и ще достигат до все по-необичайни места.
12. Биоикономиката ще се развие по-бързо и ще подпомогне децентрализацията и деурбанизацията на нашия живот. Ще видим възход на много сфери в този сектор - от градското и вертикалното земеделие, през биогоривата до нов тип храни и медикаменти.
От това дали ще възприемем, подкрепим и ускорим тези тенденции или ще им се противопоставим, ще зависи в голяма степен къде ще се озовем в един нов и силно конкурентен свят.

Свързани статии